Skip to main content

Gebiedsorganisatie Kennispark Twente

Kennispark gebiedsorganisatie houdt zich bezig met het vestigingsklimaat op Kennispark voor (hightech) bedrijven. We werken aan een district waar wonen, werken en ontmoeten centraal staat. Waar kennis gedeeld wordt en waar het bedrijfsleven en onderzoekers elkaar nog makkelijker weten te vinden. We zetten ons in voor het behoud van de toppositie in Nederland als één van de topwerklocaties in de regio Twente, voor ondernemend talent en innovatie. We richten ons op zes kennisposities: medische technologie, chiptechnologie, robotica, advanced manufacturing, materialen en smart IT.

Netwerk, ontmoet, verbind ondernemers op het Kennispark